Syyskokous

Syyskokous ilmoitus liitteenä, josta selviää kokouksessa käsiteltävät asiat sekä ilmoittautuminen.