Jäsenasiaa

Jyty Varkaus ry:n jäsenasioita hoitaa Armi Boman, armi.boman(a)gmail.com . Yhteydenotot sähköpostilla. (a) korvaa @-merkin.

Muuttuneet yhteystiedot ja palvelussuhdetiedot ja muut muutokset tehdään Jässärissä.

Jäsenmaksu 2023

Jyty Varkaus ry:n jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen  alaisesta palkasta. Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan luetaan kuuluvaksi peruspalkka, kokemuslisät ja määrävuosilisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisä, kielilisä, lomarahat  ja luottamusmieskorvaus.

Vailla varsinaista palkkaa olevien (esim. opiskelijat, äitiys- ja hoitovapaa, kotihoidontuki, Kelan sairauspäiväraha) muiden kuin työttömien jäsenten jäsenmaksu on 5,00 €/kk.

Muut työmarkkinatuella olevat jäsenet 5,00 €/kk.

Työttömyyskassan maksamasta  etuudesta liitto perii jäsenmaksua 1,06 % suoraan työttömyyskorvauksesta .

Ota yhteyttä Armiin mm. kun

 • haluat liittyä Jyty Varkaus ry:n jäseneksi
 • vaihdat yhdistystä tai liittoa
 • työpaikkasi vaihtuu
 • jäät palkattomalle työ- tai virkavapaalle
 • jäät palkattomalle äitiyslomalle tai hoitovapaalle
 • jäät työttömäksi
 • siirryt KELAn päivärahalle
 • jäät eläkkeelle

Liiton jäsenedut

Ammattiliiton jäsenenä......

 • voit vaikuttaa palkkaukseesi ja muihin palvelussuhteesi ehtoihin
 • voit kääntyä luottamusmiehen puoleen ristiriitatilanteissa ja ongelmakysymyksissä
 • saat työttömyysturvan, jos jäät työttömäksi
 • saat lainopillista neuvontaa ja oikeusapua
 • saat tukea työtaistelutilanteessa
 • saat liiton oman lehden
 • voit osallistua koulutukseen
 • saat Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen
 • voit hakea kuntolomatukea
 • Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry:n jäsenyys
 • saat etuja pankkiasioissa
 • voit käyttää VVO-yhtymän asuntopalveluita
 • voit varata liiton lomamökkejä
 • saat edullisia hotellipaketteja
 • saat  laivayhtiöiden etuja
 • liiton Master Card -monitoimikortti jäsenkorttina sekä luotto- ja matkustajavakuutuskorttina
 • toimintaa nuorille ja aikuisille

Yhdistyksemme omia jäsenetuja ovat mm.

 • ilmainen Jyty-kalenteri
 • uimahallilippuja 15 kpl/vuosi (ota mukaasi jäsenkortti ja näytä sitä uimahallin kassalla)
 • virkistystoiminnan järjestäminen ja siihen osallistumisen tukeminen
 • kuntokorttikilpailut jne.
 • elokuvaliput 2 kpl/vuosi (ota jäsenkortti mukaasi ja näytä sitä kassalla)

Lisätietoa eduista löydät osoitteesta http://www.jytyliitto.fi/Sivu/2740 (katso valikosta kohta jäsenedut) tai Jyty-kalenterista.

Opiskelijajäsenyys

Opiskelijajäsenyys on maksuton.
Jytyn jäseneksi voi liittyä ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvä päätoiminen tutkinto-opiskelija. Jytyläiset opiskelevat useimmiten ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa sekä ammatti- ja aikuisopistoissa. Myös lukiossa opiskelevat voivat liittyä Jytyyn.

Ammattiliitto Jytyssä on 176 paikallista ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Opiskelija kuuluu opiskelu- tai kotipaikkakuntansa tai valtakunnallisen yhdistyksen jäsenenä ammattiliitto Jytyyn. Opiskelijat ovat täysivaltaisia jäseniä yhdistyksissään. ​

Kannatusjäsenyys

Jytyn Varkaus ry:n kannatusjäsenmaksu on 36,00 €/vuosi.
Jäsen, joka jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä, mikäli jäsenyhdistys tällaisen hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta, äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenen etuihin kuuluu mysö yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja muut edut kts. yllä.

Voit liittyä myös Jytysenioreihin. Lue lisää Jytysenioreiden nettisivuilta.